Chuyên mục: Tin tức

Bảo hiểm độc lạ: Quan trọng là đúng người, đúng thời điểm

Các sản phẩm bảo hiểm độc lạ ra đời là để đáp ứng nhu cầu riêng biệt của người dùng ở một thời điểm nhất định, nên ngoài yếu tố sinh lời, quan trọng nhất là phải đúng người, đúng

Các CEO bảo hiểm đề nghị Bộ Tài chính tăng cường thanh kiểm tra, xử phạt nghiêm các vi phạm đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2022 tại Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả vào cuối năm 2021 đã gây bức xúc đối với bên không trúng thầu. Tại Hội

.
.
.
.