Chuyên mục: Tin tức

Ngân hàng sốt sắng đào tạo bán bảo hiểm

Ngoài việc chủ động tự đào tạo đội ngũ bán bảo hiểm, công ty bảo hiểm là đối tác của ngân hàng cũng đứng ra “đặt hàng” công tác này. Cuối tháng 8/2023, theo đơn đặt hàng của Bảo hiểm

Các doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm trong vụ cháy chung cư mini trước ngày 19/9

Đó là yêu cầu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính). Cụ thể, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa có Công văn số 1429/QLBH-PNT đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm

.
.
.
.