Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính thế nào?

Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội được 10 năm và có nhu cầu rút một lần. Cách tính mức hưởng này thế nào? (Tuyết Nhung, 32 tuổi)

Trả lời:

Chào bạn! Số tiền bảo hiểm xã hội một lần được xác định theo công thức:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014)

Trong đó:

– Mbqtl là mức bình quân tiền lương. Được tính theo công thức:

Mbqtl = (Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm) / Tổng số tháng đóng BHXH

– Thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 1 – 6 tháng được tính là 1/2 năm, từ 7 – 11 tháng được tính là 1 năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 1/1/2014, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ, những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng từ ngày 1/1/2014.

Người lao động được rút bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp:

– Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định, chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

– Lao động nữ là cán bộ, công chức xã hoặc hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 55 tuổi 8 tháng nhưng chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

– Ra nước ngoài định cư.

– Đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm như ung thư, bại liệt, HIV đã sang giai đoạn AIDS…

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, học viên quân đội, công an… khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc nhưng không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

– Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng mà chưa đủ 20 năm.

Theo vnexpress.net

Copyright © Bảo Hiểm Bảo Việt.