BẢO HIỂM HỎA HOẠN

– Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt

– Bảo hiểm tổn thất vật chất bất ngờ

– Bảo hiểm Tiền – Bảo hiểm Trộm cướp

– Bảo hiểm nhà tư nhân

– Bảo hiểm hỗn hợp Văn phòng

– Bảo hiểm gián đoạn KD sau cháy hoặc tổn thất

– Bảo hiểm Trách nhiệm sản phẩm

– Bảo hiểm Trách nhiệm Công cộng

– Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm và công cộng dạng

– Bảo hiểm bảo đảm lòng trung thực

– Bảo hiểm trách nhiệm Hole in One

– Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp với Bệnh viện/B

– Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

– Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Kiến trúc sư và – Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (môi giới BH)

– Bảo hiểm toàn diện doanh nghiệp

– Bảo hiểm trách nhiệm chủ nuôi chó

– Bảo hiểm trách nhiệm khác

Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm hỏa hoạn – bảo hiểm cháy nổ: 024.8582.8588 – 0966.831.332

Bảo Hiểm Bảo Việt