Làm gì để bảo vệ quyền lợi bảo hiểm khi được bồi thường?

Nhiều người nói giải quyết được quyền lợi bảo hiểm thường thủ tục rất phức tạp. Vậy, điều này đúng không và tôi nên làm là gì để bảo vệ quyền lợi của mình? (Khánh Ly, 31 tuổi)

Trả lời:

Chào bạn! Chúng ta cần hiểu hợp đồng bảo hiểm luôn ghi rõ quyền lợi, gồm các khoản tiền được chi trả toàn bộ hoặc một phần (theo số tiền nhất định hoặc tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm), đồng thời, cũng quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ giấy tờ cần thiết kèm theo giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm.

Người tham gia bảo hiểm nên đọc kỹ và thực hiện theo hướng dẫn từ các văn bản để được bồi thường bảo hiểm nhanh chóng và chính xác.

Tuy nhiên, khi có nghi vấn khách hàng kê khai số tiền yêu cầu chi trả bảo hiểm không chính xác (thường liên quan đến bệnh lý hoặc chi phí điều trị) hoặc có dấu hiệu gian lận bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền xác minh thêm. Thời gian xác minh chậm nhất là 30 ngày, doanh nghiệp bảo hiểm phải có kết luận thanh toán tiền.

Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhũng nhiễu đòi hỏi thêm nhiều thủ tục, giấy tờ hoặc trả tiền bảo hiểm không đúng quy định, khách hàng có thể khiếu nại đến Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính). Nếu vẫn chưa được giải quyết theo đúng cam kết trong hợp đồng, khách hàng có thể khởi kiện doanh nghiệp bảo hiểm để xử lý và được bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

Copyright © Bảo Hiểm Bảo Việt.