Những lầm tưởng về bảo hiểm trọn đời

Khách hàng thường quan niệm sai lầm khi bảo hiểm trọn đời không cần giám sát, chi phí ròng đứng yên, là một kế hoạch đầu tư hoặc hưu trí…

Bảo hiểm trọn đời bảo vệ khách hàng khi còn sống và đảm bảo phí bảo hiểm, giá trị tiền mặt và quyền lợi tử vong. Các công ty bảo hiểm trọn đời cũng thường trả cổ tức hàng năm cho khách hàng, có thể áp dụng luôn cho các khoản phí bảo hiểm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lầm tưởng về bảo hiểm nhân thọ điển hình.

Khách hàng không cần giám sát

Những thay đổi về cổ tức và chi phí tử vong có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của chính sách bảo hiểm trọn đời. Do đó, khách hàng cần yêu cầu công ty bảo hiểm cung cấp một bảng minh họa dự đoán các giá trị trong tương lai dựa trên giả định hiện tại. Ví dụ, nếu tỷ lệ cổ tức hiện tại thấp hơn dự kiến hoặc chi phí bảo hiểm cao hơn khi mới tham gia, chính sách của bạn sẽ không hoạt động như mong đợi.

Chi phí ròng đứng yên

Nếu khách hàng đang sử dụng cổ tức để giảm phí bảo hiểm, chi phí ròng hàng năm sẽ phải tăng nếu cổ tức giảm.

Thời hạn thanh toán phí luôn thoải mái

Mặc dù mức đóng ban đầu để tham gia bảo hiểm trọn đời thường đảm bảo phí theo yêu cầu hàng năm, nhưng có thể không đảm bảo số năm thanh toán bắt buộc.

Là kế hoạch đầu tư hoặc hưu trí

Khách hàng cần cảnh giác khi nhận được lời chào mời mua bảo hiểm trọn để đầu tư thu lợi. Bạn có thể rút tiền từ chính sách bảo hiểm nhân thọ của mình tùy theo mức phí hoặc vay trước trên cơ sở miễn thuế. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến lợi ích tử vong của chính sách bị giảm. Chính sách bảo hiểm có thể bị chấm dứt trước khi đáo hạn nếu có quá nhiều khoản rút tiền và vay. Đồng thời, điều này cũng sẽ xảy ra khi bạn chưa bảo đảm giá trị tiền mặt với phí bảo hiểm bổ sung.

Nên chọn bảo hiểm trọn đời vì lý do chủ yếu là bảo hiểm nhân thọ, thay vì là một khoản đầu tư dù giá trị tiền mặt được tích lũy được miễn thuế.

Không tính lãi khoản tiền ứng trước

Các công ty bảo hiểm nhân thọ thường tính lãi cho các khoản vay từ chính sách của khách hàng. Họ vẫn trả cổ tức cho số tiền đã vay, nhưng có thể thấp hơn cổ tức cho số tiền nếu không vay và thường sẽ vượt quá lãi suất phải trả.

Theo vnexpress.net

Copyright © Bảo Hiểm Bảo Việt.