Chuyên mục: Tin tức

Tiếp tục sát cánh, đồng lòng đưa ngành BHXH sang giai đoạn phát triển mới

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Thành lập BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã dành cho Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam những chia sẻ về kết quả đạt được,

Ngành BHXH đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 400/KH-BHXH về triển khai thực hiện Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức