Chuyên mục: Tin tức

Không tạo gánh nặng về tài chính và hành chính cho doanh nghiệp bảo hiểm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu phiên họp thứ 3, cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Không tạo gánh nặng về tài chính và hành chính cho doanh nghiệp bảo hiểm,

“Mở cửa” cho vốn ngoại vào bảo hiểm

Các hướng dẫn chính thức về tỷ lệ sở hữu tại các ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài sẽ “mở cửa” cho vốn ngoại vào Việt Nam. Gỡ vướng cho doanh nghiệp

.
.
.
.