Chuyên mục: Tin tức

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa ký ban hành Quyết định số 2386/QĐ-UBND về việc đổi tên và kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố về kiểm tra, rà soát phát triển đối tượng tại

Thay đổi nhận thức và cách tiếp cận từ bảo vệ người lao động nữ sang thúc đẩy bình đẳng giới

Sáng ngày 09/10/2019, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) phối hợp với Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UNWomen) tổ chức Hội thảo tham vấn về thúc đẩy bình đẳng giới trong