Các CEO bảo hiểm đề nghị Bộ Tài chính tăng cường thanh kiểm tra, xử phạt nghiêm các vi phạm đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2022 tại Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả vào cuối năm 2021 đã gây bức xúc đối với bên không trúng thầu.

Tại Hội nghị tổng giám đốc (CEO) các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cuối tháng 7 vừa qua, các CEO đã thống nhất đề nghị Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tăng cường hơn trong thanh kiểm tra tính thuân thủ của các doanh nghiệp bảo hiểm, cũng như xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trong việc đấu thầu các sản phẩm bảo hiểm về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng, bảo hiểm xe cơ giới…

Trên thực tế, thị trường đấu thầu bảo hiểm thời gian qua liên tiếp nhận được phản ánh về dấu hiệu vi phạm trong đấu thầu các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc như đầu tư xây dựng, cháy nổ, xe cơ giới …

Đơn cử, mới đây, kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2022 Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả vào cuối năm 2021 (bên mời thầu là Công ty cổ phần Nhật điện Cẩm Phả thuộc Tổng công ty Điện lực – TKV) đã gây bức xúc đối với bên không trúng thầu.

Bên không trúng thầu đã gửi kiến nghị lên Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh khiến Sở này phải họp Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) đã cử cán bộ tham gia Hội đồng tư vấn xử lý kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2022 Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả theo đề nghị của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Tại Hội nghị, một số CEO bảo hiểm phi nhân thọ cũng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ kế hoạch và Đầu tư sớm ban hành thông tư liên ngành về đấu thầu bảo hiểm bắt buộc nhằm quy định rõ hơn về đấu thầu loại sản phẩm này.

IAV cho biết, theo kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm, Hiệp hội sẽ đôn đốc các thành viên trong các ban nghiệp vụ bảo hiểm tích cực chia sẻ thông tin về các vụ gian lận bảo hiểm, các mặt hàng và tàu có tỷ lệ tổn thất cao, các trường hợp tổ chức đấu thầu không đúng quy định… để các doanh nghiệp và Hiệp hội được biết, cùng phối hợp đưa ra hướng giải quyết.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

.
.
.
.
%d bloggers like this: