BIC: Doanh thu phân phối qua ngân hàng đạt 38 tỷ đồng

Tin từ CTCP Bảo hiểm BIDV (BIC) cho biết, năm 2013, BIC tiếp tục mở rộng kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng.

BIC: Doanh thu phân phối qua ngân hàng đạt 38 tỷ đồng

Đây là kênh phân phối có tốc độ tăng trưởng rất nhanh trong những năm qua, với mức tăng trưởng bình quân từ 50 – 60%/năm. Từ kinh nghiệm triển khai thành công trong hệ thống BIDV, năm 2012, BIC đã kết nối với gần 10 ngân hàng TMCP với sản phẩm chủ lực là bảo hiểm người vay vốn (BIC Bình An), đem lại doanh thu phí bảo hiểm 38 tỷ đồng.

Bảo Hiểm Bảo Việt (theo ĐTCK)

Copyright © Bảo Hiểm Bảo Việt.