Author Archives: Bảo Hiểm Bảo Việt

Nghi ngờ 2 hợp đồng bảo hiểm có dấu hiệu rửa tiền

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, trong năm 2012,...

Chống trục lợi bảo hiểm, bắt đầu quyết liệt

Cơ sở dữ liệu về khách hàng như một tấm màng lọc, sẽ giúp DN...

Mua bảo hiểm du lịch như thế nào

Nhiều người đang có kế hoạch ra nước ngoài. Và tất nhiên, họ cần phải...

Mua bảo hiểm du lịch ở đâu

Trước đây, khi mà công nghệ thông tin chưa phát triền như bây giờ, đa...

Bảo hiểm trộm cắp

Câu hỏi 238: Bảo hiểm trộm cắp là gì? Trả lời: Bảo hiểm trộm cắp...

Bảo hiểm tiền

Câu hỏi 235: Đối tượng bảo hiểm trong bảo hiểm tiền là gì? Trả lời:...

Hỏi đáp về bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Câu hỏi 231: Đối tượng bảo hiểm trong bảo hiểm gián đoạn kinh doanh là...

Hỏi đáp thiệt hại vật chất xe cơ giới

Câu hỏi 223: Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới áp dụng cho...

Sự cần thiết của bảo hiểm du lịch

Cuộc sống ngày càng phát triển thì nhu cầu đi du lịch của mỗi chúng...

Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt

Câu hỏi 207: Trong lĩnh vực bảo hiểm xây dựng và lắp đặt có các...

Bảo hiểm thân tàu, ngư lưới cụ

Câu hỏi 183:  Tàu, thuyền cá hoạt động trên vùng nội thuỷ và vùng biển...

Bảo hiểm thân tàu thuyền hoạt động trên sông hồ, vùng nội thủy và ve biển Việt Nam

Câu hỏi 177:  Tàu thuyền hoạt động trên sông hồ, vùng nội thuỷ và ven...

Copyright © Bảo Hiểm Bảo Việt.