Tập huấn công tác dân vận và quán triệt quy định số 102-QĐ/TW

Chiều ngày 13/4/2018, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân vận và quán triệt quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc (bao gồm cả cấp ủy trực thuộc đảng bộ cơ sở); cán bộ các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy (Tuyên giáo, Tổ chức, UBKT), Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan).

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Minh Quang – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương trình bày nội dung về công tác dân vận; công tác dân vận trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương và thực hiện dân chủ ở cơ sở ở các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Bùi Minh Quang nêu rõ, theo Hồ Chủ tịch “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà đoàn thể và Chính phủ đã giao cho” (bài báo “Dân vận” của Người đăng trên Báo Sự Thật với bút danh X.Y.Z (ngày 15/10/1949). Cũng theo Hồ Chủ tịch, công tác dân vận là công việc của toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng tiến hành tập hợp vận động, đoàn kết nhân dân, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng của Đảng; đối tượng và lực lượng làm dân vận đó là tất cả các Đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Đồng chí Bùi Minh Quang nhấn mạnh, cách làm dân vận, “dân vận khéo” trong vận động thuyết phục không có chữ “cấm”. Chỉ “Nên” hoặc “Không Nên”. Cần tìm ra được mô hình phù hợp trong dân vận để dân vận khéo triển khai mô hình đó để kết quả lan rộng ở đơn vị.

Các đại biểu tham gia hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Thành Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt về Quy định số 102-QĐ/TW.

Quy định số 102-QĐ/TW quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, cơ quan, đơn vị. Trường hợp đảng viên vi phạm những nội dung chưa có trong Quy định này thì căn cứ vào quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và vận dụng Quy định này để xử lý kỷ luật cho phù hợp; Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và những nội dung nêu trong Quy định này.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam nhấn mạnh, công tác dân vận rất cần thiết đối với ngành BHXH. Hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng công tác dân vận, nâng cao nhận thức lý luận nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dân vận các cấp để hệ thống dân vận thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng bộ, Chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành./.

Theo baohiemxahoi.gov.vn

%d bloggers like this:
vinhomes ocean park