Đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017 – 2018

BHXH Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 3959/BHXH-TT về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2017-2018.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đối tượng HSSV tham gia BHYT, ngày 02/4/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về tăng cường thực hiện chính sách BHXH và BHYT, theo đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành xây dựng tiêu chí, kế hoạch phát triển BHYT tại mỗi cơ sở giáo dục, đào tạo và tổ chức thực hiện các giải pháp mở rộng BHYT đối với HSSV, phấn đấu đạt tỷ lệ tham gia BHYT 100%. Tuy nhiên đến nay, việc triển khai thực hiện BHYT cho HSSV ở một số địa phương vẫn chưa thực sự quyết liệt. Một số cơ sở giáo dục chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm chỉ đạo triển khai BHYT HSSV tại các nhà trường, chưa quan tâm thích đáng đến công tác y tế trường học. Đặc biệt, tại một số trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề mới chỉ thực hiện việc đưa số tiền đóng BHYT vào các khoản thu đầu năm học mà chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật BHYT cho sinh viên.

Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu có 100% HSSV tham gia BHYT vào cuối năm 2017, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng. Đồng thời tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH, ngành Y tế tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT trong các trường học; giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của HSSV đối với từng cơ sở giáo dục; đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên, đảm bảo đến hết năm 2017 đạt 100% HSSV tham gia BHYT.

BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT bằng nhiều hình thức đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, HSSV và các bậc phụ huynh. Nhấn mạnh việc thực hiện BHYT không chỉ là quyền lợi và trách nhiệm công dân của mỗi HSSV mà còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của những chủ nhân tương lai của đất nước, khẳng định việc tham gia BHYT là một giải pháp tối ưu để giúp HSSV, các bậc phụ huynh kiểm soát được các rủi ro trước chi phí KCB, nhất là khi giá dịch vụ y tế được điều chỉnh tăng theo hướng tính đúng, tính đủ như hiện nay.

Phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn để chủ động cung cấp thông tin, phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, đối thoại trực tiếp, tuyên truyền trực quan, phát hành ấn phẩm tại các buổi sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đoàn, hội góp phần làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết của sinh viên về tính ưu việt của chính sách BHYT đối với việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; phối hợp với các cơ quan truyền thông tại địa phương thực hiện các tin, bài, phóng sự, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về BHYT HSSV; tăng số lượng tin, bài tuyên truyền về BHYT HSSV trên trang tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố; kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT HSSV.

Trung tâm Truyền thông phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật BHYT HSSV bằng nhiều hình thức phong phú; xây dựng Chuyên mục tuyên truyền về BHYT HSSV trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Báo BHXH, Tạp chí BHXH phát hành số đặc biệt về chuyên đề BHYT HSSV nhân dịp đầu năm học mới; tăng số lượng tin, bài tuyên truyền về BHYT HSSV từ nay đến hết năm 2017.

theo baohiemxahoi.gov.vn

%d bloggers like this: