Chuyên mục: Bảo hiểm du lịch

Tư vấn mua bảo hiểm du lịch Châu Âu xin visa Hungary

Bảo hiểm du lịch Châu Âu xin visa được Bảo Hiểm Bảo Việt thiết kế dành riêng cho những khách hàng đang và sẽ có kế hoạch đi ra nước ngoài nói chung và Châu Âu hay Hungary nói riêng.

Quy tắc bảo hiểm du lịch quốc tế

Chương trình bảo hiểm du lịch quốc tế ———————————— Ban hành kèm theo Quyết định số 092/2005/QĐ/TGĐ ngày 04/02/2005 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam  I. Một số định nghĩa trong đơn bảo hiểm “Người

.
.
.
.