Người mua bảo hiểm xe buộc quen với “tách vụ”

Tách vụ là cách công ty bảo hiểm áp dụng để giảm chi phí bồi thường, song việc mỗi công ty tách một kiểu khiến khách hàng thắc mắc. Tách vụ nghĩa là cùng một hồ sơ bồi thường, nhưng

49.561 tỷ đồng bảo hiểm đã được chi trả trong năm 2021, bồi thường gốc của phi nhân thọ giảm

Theo thống kê của Cục quản lý giám sát bảo hiểm – Bộ tài chính, tổng số tiền bồi thường và trả tiền bảo hiểm năm 2021 ước đạt 49.561 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2020. Cụ thể,

Bài Viết Mới

.
.
.
.