Tạo sự đồng thuận cao về các chính sách mới của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9064/VPCP-QHĐP về việc thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại Phiên họp thứ 37 trong đó có phân công chuẩn bị về dự án Bộ luật Lao động sửa đổi.

Theo đó, về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Ủy ban các Vấn đề xã hội của Quốc hội tiếp thu, giải trình theo Kết luận về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) tại phiên họp thứ 36 của UBTVQH để kịp thời báo cáo xin ý kiến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề lớn khác với chủ trương của Chính phủ; trong đó cần lưu ý đối với các nội dung đã thể hiện trong dự thảo Báo cáo của UBTVQH trình Quốc hội và các ý kiến UBTVQH phát biểu tại phiên họp thứ 37. Cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông để nhân dân cả nước và dư luận xã hội hiểu rõ, tạo sự đồng thuận cao về các chính sách mới của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)./.

Theo baohiemxahoi.gov.vn

%d bloggers like this: