Đảm bảo quản lý an toàn, hiệu quả các quỹ BHXH, BHYT

Trong hai ngày 11-12/7, tại Đà Nẵng, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ

Triển khai áp dụng Hệ thống Thông tin giám định BHYT: Dấu mốc quan trọng

Là một trong những kết quả quan trọng đạt được trong công tác tổ chức thực hiện chính sách BHYT. Đây là nhận định của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tại Hội nghị chuyên

Bài Viết Mới