Doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ bỗng dưng ngoài dự báo

Dù đã dự phòng tình huống doanh thu quý II/2020 (kể cả các nghiệp vụ bán lẻ chủ lực như bảo hiểm cơ giới và bảo hiểm con người) khó có thể bật dậy mạnh mẽ vì tháng 4/2020, doanh

Cấp ấn chỉ bảo hiểm xe máy online, tại sao không?

Câu chuyện quá tải của các công ty bảo hiểm trong cấp đơn bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới những ngày này đang bộc lộ những tồn tại, hạn chế của ngành bảo hiểm trong cung cấp

Bài Viết Mới

.
.
.
.