Bùng phát đại lý bảo hiểm, thêm chuyện “cơm không lành…”

Nhiều đại lý phân phối bảo hiểm được lập ra thời gian qua, bên cạnh mặt tích cực đã có những chuyện xảy ra. Một công ty bảo hiểm phi nhân thọ vừa công bố đơn phương chấm dứt hợp

Doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ bỗng dưng ngoài dự báo

Dù đã dự phòng tình huống doanh thu quý II/2020 (kể cả các nghiệp vụ bán lẻ chủ lực như bảo hiểm cơ giới và bảo hiểm con người) khó có thể bật dậy mạnh mẽ vì tháng 4/2020, doanh

Bài Viết Mới

.
.
.
.