Tham gia BHXH tự nguyện: Nhà nước hỗ trợ 10 – 30% tiền đóng

Từ 1/1/2018, người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông

Người nước ngoài làm việc 3 tháng trở lên phải tham gia BHYT bắt buộc

Đây là lưu ý của BHXH TP HCM trong văn bản hướng dẫn thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) – Đối tượng cùng tham gia BHXH, BH

Bài Viết Mới