Mở lối cho bảo hiểm vi mô

Bảo hiểm vi mô trong lĩnh vực nhân thọ đã có thời gian thí điểm khá dài hơn 10 năm và đã đến lúc cần có những quy định cụ thể hơn để các sản phẩm bảo hiểm này được

Hợp đồng bảo hiểm vẫn nặng về lợi ích của doanh nghiệp

Theo Chủ tịch Quốc hội, quy định tại Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) vẫn nặng về lợi ích của doanh nghiệp bảo hiểm. Cho ý kiến Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) vào

Bài Viết Mới

.
.
.
.