Cấm điều khiển phương tiện giao thông khi uống rượu bia

Ngày làm việc cuối cùng tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 14/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật

Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ để xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ

Bài Viết Mới

vinhomes ocean park