Quý I, hệ thống giám định bảo hiểm y tế đã từ chối thanh toán gần 3.000 tỷ đồng

Tại cuộc họp báo chiều 23/5 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Dương Tuấn Đức, Giám đốc Trung tâm Giám định và thanh toán đa tuyến phía Bắc đã đề cập đến “nghề đi khám bệnh” với sự “hỗ

Tăng tuổi hưu không phải ‘phao cứu sinh’ cân đối quỹ BHXH

Việc tăng tuổi hưu chỉ là một trong những giải pháp để đảm bảo tính bền vững, lâu dài của quỹ BHXH và quỹ hưu trí chứ không phải là ‘phao cứu sinh’ – Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã

Bài Viết Mới