Tạo sự đồng thuận cao về các chính sách mới của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9064/VPCP-QHĐP về việc thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại Phiên họp thứ 37 trong đó có phân công chuẩn bị về dự án Bộ

Nâng cao nhận thức và tinh thần tự giác tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của hội viên phụ nữ

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu phát triển hội viên phụ nữ tham gia BHYT, trong những năm qua, các Chi hội Phụ nữ thuộc Hội Liên

Bài Viết Mới