Sau những vụ cháy, bảo hiểm chung cư… chưa đổi

Nhà chung cư là một trong những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao nên phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, song vì nhiều nguyên nhân vẫn chưa được người dân quan tâm đúng mức. Anh Q.

Sự cố lớn liên tục xảy ra, bảo hiểm khó giữ tỷ lệ bồi thường “đẹp”

Sau một thời gian nỗ lực kiểm soát, tỷ lệ bồi thường trong 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã giảm xuống ngưỡng chuẩn so với nhiều năm trước đó. Cụ thể, theo

Bài Viết Mới