Bảo hiểm nhân thọ 2017: Nhiều thay đổi mạnh mẽ

Không chỉ tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm cao, đạt khoảng 30%, năm 2017 cũng là năm có nhiều chuyển động về kênh phân phối như bancassurance, hay việc tập trung đầu tư

Bảo Việt dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 9 tháng liên tiếp

Theo số liệu của Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, 9 tháng đầu năm 2017, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, chiếm 20,82% thị phần. Cụ thể,

Bài Viết Mới