Quảng Nam: Tăng cường tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến người lao động

Thực hiện Chương trình công tác tuyên truyền năm 2018; vừa qua, tại Công ty Thaco Trường Hải và Công ty TNHH Number One Chu Lai, BHXH tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế mở

Bảo hiểm phi nhân thọ đôn đáo với chiến lược kinh doanh 2018

Năm 2018 được nhìn nhận là năm nhiều khó khăn đối với khối bảo hiểm phi nhân thọ. Do đó, các chiến lược kinh doanh đã được đẩy nhanh ngay từ những tháng đầu năm với kỳ vọng sẽ có

Bài Viết Mới