Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công nghệ hóa hoạt động thanh tra, kiểm tra

Những năm qua, công tác ứng dụng công nghệ thông tin được Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đặc biệt quan tâm. Để tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý, cơ quan này đã chính thức triển

Bảo hiểm nhân thọ rục rịch chuẩn bị cho IFRS 17

Dù theo lộ trình đến năm 2025 doanh nghiệp mới phải áp dụng IFRS 17, nhưng ngay từ lúc này, đã có doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lên kế hoạch thực thi theo chuẩn mực tài chính kế toán mới

Bài Viết Mới