Hoàn thiện dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử, sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán BHYT

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2019, Thông tư số 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc lập, sử dụng và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở KCB đã được cấp

Danh mục mã cơ sở KCB phải căn cứ vào danh mục BHXH Việt Nam đang sử dụng

Ngày 01/02/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 384/QĐ-BHYT về Nguyên tắc cấp mã cơ sở khám, chữa bệnh. Cùng ngày, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng ban hành Công văn số 115/KCB-QLCL&CĐT hướng

Bài Viết Mới

vinhomes ocean park