Nghệ An: Tập huấn tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho 500 đoàn viên thanh niên

BHXH tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT cho gần 500 đoàn viên thanh niên đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và gần 100 học sinh, sinh viên đến từ Trường Cao đẳng Việt Đức.

Hội nghị đã tập trung tuyên truyền các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH và tình hình triển khai Nghị quyết tại Nghệ An; một số điểm mới trong Luật BHXH sửa đổi năm 2014, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, trong đó nhấn mạnh điều kiện, thủ tục hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; đối tượng, mức đóng, phương thức đóng, chế độ được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT…

Thông qua hội nghị, BHXH tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An mong muốn, tất cả đoàn viên thanh niên tham dự Hội nghị phát huy tinh thần xung kích, trở thành những tuyên truyền viên đưa chính sách BHXH, BHYT đến với đông đảo tầng lớp nhân dân; giúp người dân hiểu rõ, tích cực tham gia BHXH, BHYT./.

Theo baohiemxahoi.gov.vn

%d bloggers like this: