Nâng cao trình độ CNTT, an toàn thông tin cho CCVC ngành BHXH

Sáng 10/6/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin IPMAC tổ chức khai giảng Chương trình bồi dưỡng an toàn thông tin (ATTT) cho cán bộ quản lý. Tới dự và phát biểu khai giảng có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn.

Chương trình bồi dưỡng ATTT được diễn ra trong 01 tuần, CCVC tham gia chương trình sẽ được trao đổi, nghiên cứu, hoàn thiện các kỹ năng chuyên môn về các vấn đề như: Nhiệm vụ bảo đảm ATTT trong tổ chức; đánh giá về nguy cơ ATTT dưới góc nhìn cán bộ quản lý; giảm thiểu lỗ hổng bảo mật thông tin; xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo ATTT trong tình hình mới; khôi phục và phổ biến một số quy định pháp luật về ATTT. Đặc biệt, các học viên sẽ được phổ biến, tìm hiểu về Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm ATTT theo cấp độ; nâng cao trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin…

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn khẳng định, ứng dụng CNTT nhằm cải thiện môi trường làm việc, cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đang là một vấn đề quan trọng, thiết yếu, nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ và BHXH Việt Nam. Đặc biệt, trong hai năm gần đây, việc ứng dụng CNTT trong toàn ngành BHXH đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận…

Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, vượt lên khó khăn, thách thức của CCVC toàn Ngành trong ứng dụng CNTT, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao thời gian qua. Tuy nhiên, Trung tâm CNTT cũng như BHXH các địa phương không được chủ quan, mà thay vào đó, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CCVC để tiếp tục phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác ứng dụng CNTT.

Phó Tổng Giám đốc cho biết, Lãnh đạo Ngành đã quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm CNTT xây dựng kế hoạch tổng thể, tập trung nghiên cứu, tạo nền tảng, triển khai ứng dụng CNTT và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách, đảm bảo “làm chủ” các thiết bị CNTT và các phần mềm nghiệp vụ của Ngành.

Trước đó, ngày 07/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, ông Lê Nguyên Bồng, Giám đốc Trung tâm CNTT, BHXH Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, Trung tâm CNTT sẽ tăng cường triển khai đào tạo, nghiên cứu, khắc phục những khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo an ninh, ATTT mạng. Đồng thời, sẽ tăng cường củng cố, trang bị, nâng cao kiến thức về an toàn, bảo mật thông tin cho các CCVC chuyên trách, nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chung của toàn Ngành, góp phần đảm bảo an ninh, ATTT chung của cả nước.

Theo baohiemxahoi.gov.vn

%d bloggers like this: