Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương

Thực hiện Khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Khoản 4, Điều 29 Quyết định số 234/QĐ-BHXH ngày 23/3/2018 của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam thực hiện việc lấy ý kiến về việc tặng Huân chương Lao động đối với các tập thể, cá nhân như sau:

Huân chương Độc lập hạng Ba (xét thành tích quá trình cống hiến):

1. Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Huân chương Lao động (xét thành tích quá trình cống hiến)

Huân chương Lao động hạng Nhất

1. Ông Mai Hữu Thơi, Giám đốc BHXH tỉnh Long An.

Huân chương Lao động hạng Nhì

1. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Tháp;

2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Cao Bằng;

3. Ông Vũ Hoàng Cương, Giám đốc BHXH tỉnh An Giang;

4. Ông Phạm Văn Lại, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam;

5. Ông Thới Văn Đạo, Nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai;

6. Bà Lưu Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Bà Nguyễn Thị Nga, Nguyên Giám đốc Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam;

8. Ông Huỳnh Kim Quân, Nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre;

9. Ông Lê Thanh Sinh, Nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa.

Huân chương Lao động hạng Ba

1. Ông Điều Bá Được, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH;

2. Ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc BHXH tỉnh Hòa Bình;

3. Ông Đỗ Văn Khoan, Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn;

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai;

5. Ông Phạm Mai, Nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định;

6. Ông Quyền Minh Tú, Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ;

7. Ông Lương Anh Tuấn, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Huân chương Lao động (xét thành tích công trạng)

Huân chương Lao động hạng Nhất

1. BHXH tỉnh Trà Vinh;

2. BHXH tỉnh Quảng Trị.

Huân chương Lao động hạng Nhì

1. BHXH huyện Đức Phổ, BHXH tỉnh Quảng Ngãi;

2. BHXH thành phố Tân An, BHXH tỉnh Long An;

3. BHXH tỉnh Ninh Bình.

Huân chương Lao động hạng Ba

1. BHXH thành phố Quy Nhơn, BHXH tỉnh Bình Định;

2. BHXH huyện An Dương, BHXH thành phố Hải Phòng;

3. BHXH huyện Đan Phượng, BHXH thành phố Hà Nội;

4. BHXH quận Long Biên, BHXH thành phố Hà Nội;

5. Ông Trần Minh Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh Điện Biên.

Các ý kiến gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thi đua – Khen thưởng), điện thoại 02436285953, email: vutdkt@vss.gov.vn trước ngày 11/11/2019./.

Theo baohiemxahoi.gov.vn

%d bloggers like this: