Đăng ký mua Bảo hiểm du lịch Châu Âu như thế nào để hợp lệ xin visa?

Mua Bảo hiểm du lịch Châu Âu để xin visa là một trong những điều quan trọng nhất đối với khách hàng khi họ đi xin visa. Chính vì thế khách hàng cần chuẩn bị và xem xét những điều quan trọng liên quan đến việc xin visa của mình, và đồng thời sớm liên hệ tới Bảo Hiểm Bảo Việt để được tư vấn một cách đầy đủ, chính xác nhất cho gói bảo hiểm của mình để thuận lợi cho quá trình xin visa cũng như cho việc đi ra nước ngoài của mình.

Lý do cần phải có Bảo hiểm du lịch Châu Âu

Mua bảo hiểm khi đi sang Châu Âu là rất quan trọng. Nếu khách hàng đã từng đi ra nước ngoài thì sẽ hiểu rất rõ về vấn đề này. Còn những khách hàng lần đầu tiên đi sang Châu Âu sẽ cần phải tìm hiểu thật kỹ để có thể mua bảo hiểm một cách tốt nhất. Những lý do mà khách hàng cần phải mua Bảo hiểm du lịch Châu Âu có thể kể đến như:

 • Bảo hiểm là một phần quan trọng trong việc xin visa của khách hàng. Không có bảo hiểm có nghĩa là không được cấp visa.
 • Bảo hiểm dùng để chi trả y tế cho những rủi ro sảy ra trong quá trình khách hàng ở nước ngoài (theo quy tắc)

Do vậy việc mua bảo hiểm luồn cần được tính đến ngay từ khi khách hàng có kế hoạch đi sang Châu Âu. Bởi vì khi đó khách hàng sẽ định hình được nhu cầu và những thông tin cần thiết liên quan đến chuyến đi của mình. Từ đó đưa ra được nhu cầu và các thông tin để mua bảo hiểm.

Bảo hiểm du lịch Châu Âu

Đăng ký mua Bảo hiểm du lịch Châu Âu như thế nào để hợp lệ xin visa?

Mua bảo hiểm cần hợp lệ yêu cầu của Đại sứ quán để xin visa. Theo đó khách hàng cần phải bám sát những yêu cầu mà Đại sứ quán đưa ra. Những yêu cầu này khách hàng có thể tham khảo:

 • Quyền lợi lớn hơn 30.000 EUR
 • Hiệu lực toàn bộ Schengen
 • Vận chuyển y tế cấp cứu
 • Hồi hương về nước

Do vậy khách hàng cần mua đảm bảo đầy đủ và đáp ứng những yêu cầu kể trên. Khách hàng cần liên hệ tới Bảo Hiểm Bảo Việt và cung cấp những thông tin để mua bảo hiểm như:

 • Họ và tên:
 • Ngày sinh:
 • Số hộ chiếu:
 • Ngày bắt đầu và kết thúc bảo hiểm:
 • Chương trình bảo hiểm tham gia:
 • Số điện thoại liên hệ:
 • Địa chỉ liên hệ:

Những thông tin về Bảo hiểm du lịch Châu Âu, khách hàng hãy nhanh chóng gọi điện đến số hotline 0966.831.332 để được tư vấn một cách đầy đủ, chính xác và cấp đơn bảo hiểm một cách tốt nhất.

%d bloggers like this: