BHXH tỉnh Quảng Ninh: Tập huấn kỹ năng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Vừa qua, tại TP Hạ Long, BHXH tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2019. Tham dự có 100 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt, cán bộ làm công tác tuyên truyền BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh.

Tại hội nghị các đại biểu đã được báo cáo viên Nguyễn Đức Toàn,  Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông – BHXH Việt Nam đã truyền đạt một số kỹ năng cơ bản trong truyền thông trực tiếp về BHXH, BHYT như: Khái niệm, mục đích, tư vấn thăm hộ gia đình, thảo luận nhóm, nói chuyện theo chủ đề, đội thoại chính sách; kỹ năng lắng nghe, kỹ năng quan sát, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng động viên, kỹ năng xây dựng lòng tin, kỹ năng phản hồi. Đồng thời, phổ biến những điểm mới kỹ năng tuyên truyền về nghiệp vụ Thu; nghiệp vụ  BHYT; nghiệp vụ thực hiện chính sách BHXH…

Cùng với đó là các bài tập tình huống được đưa ra để các học viên thực hành, trao đổi, thảo luận, giảng viên trực tiếp giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền tại cơ sở; góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện cho cán bộ tuyên truyền thuộc hệ thống BHXH tỉnh và mạng lưới nhân viên Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của hệ thống Bưu điện tỉnh và xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Đây là dịp để những người làm công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT học tập, trau dồi nắm bắt những kiến thức, kỹ năng thu hút, lôi cuốn người nghe; giúp người dân hiểu rõ tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT và tự nguyện tham gia. Từ đó, góp phần thực hiện mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách BHXH./.

Theo baohiemxahoi.gov.vn

%d bloggers like this: