BHXH tỉnh Quảng Bình triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 14/01, BHXH tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện các sở, ngành, đoàn thể, cơ sở khám chữa bệnh của tỉnh.

Tại Hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Thanh Tùng báo cáo những kết quả nổi bật mà ngành BHXH tỉnh đã đạt được trong năm 2019. Theo đó, năm 2019 có sự đột phát về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Hiện toàn tỉnh có 13.382 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 5.793 người so với cùng kỳ năm 2018, vượt 5,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; có 848.402 người tham gia BHXH, BHYT, đạt 101% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; 59.172 người tham gia BH thất nghiệp, tăng 2.218 người so với năm 2018, đạt 101% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; 780.164 người tham gia BHYT và đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. BHXH tỉnh đã tăng năng suất và cường độ lao động để giảm hơn 10% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với quy định; duy trì hoạt động của bộ phận 1 cửa, một cửa liên thông, từ tháng 01/2020 BHXH tỉnh cử 02 cán bộ đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Hội nghị cũng nghe các đại biểu tham luận về: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quản lý quỹ KCB BHYT; công tác khám chữa bệnh đối với bệnh nhân BHYT; công tác chỉ đạo thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên tuyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tuyên truyền, vận động hội viên hội nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng đã biểu dương những thành tích mà ngành BHXH tỉnh đã đạt được trong năm 2019 và yêu cầu trong năm 2020, BHXH tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn để nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập trung mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch về thu, phát triển đối tượng, chi các chế độ BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao. Tiếp tục tham mưu kịp thời Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn…

Tại Hội nghị, Thừa uỷ quyền của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Bình đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH” cho các cá nhân ngoài ngành có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển sự nghiệp BHXH./.

Theo baohiemxahoi.gov.vn

%d bloggers like this: