BHXH tỉnh Lạng Sơn: Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội

Được sự quan tâm chỉ đạo của BHXH Việt Nam, cấp ủy, chính quyền cơ sở; sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức hội, đoàn thể trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT và sự nỗ lực của cán bộ toàn ngành trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2019, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Tính đến hết năm 2019, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có hơn 744.170 người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đạt 100,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc hơn 54.000 người (đạt 101% kế hoạch); số người tham gia BHXH tự nguyện gần 8.800 người (đạt 103,2% kế hoạch), tăng 138,2% so với năm 2018; số người tham gia BH thất nghiệp hơn 42.900 người (đạt 101,4% kế hoạch); số người tham gia BHYT gần 735.380 người (đạt 100,1% kế hoạch) tương đương với độ bao phủ BHYT là 94,08% dân số trên địa bàn tỉnh (vượt 2,08% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Lạng Sơn).

Công tác thu luôn được lãnh đạo BHXH tỉnh quan tâm chú trọng, với mục tiêu đạt và vượt chỉ tiêu thu BHXH Việt Nam giao cho Lạng Sơn, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như phân bổ chỉ tiêu thu về từng huyện sát với thực tế từng địa bàn, thường xuyên đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động thu nộp BHXH theo tháng; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác rà soát, thống kê và lập danh sách những đơn vị chưa đăng ký tham gia BHXH hoặc chưa đăng ký đủ số lao động tham gia; tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động; mở rộng và nâng cao chất lượng hệ thống đại lý thu; theo dõi chặt chẽ việc đăng ký đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động và đôn đốc thu nợ… Nhờ đó số thu BHXH, BHYT hơn 1.545 tỷ đồng, đạt 103,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 9,6% so với năm 2018. Tỷ lệ nợ bằng 3,09% kế hoạch thu, trong đó, nợ của các đơn vị sử dụng lao động bằng 1,49% kế hoạch thu, thấp hơn 1,29% so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH Việt Nam giao cho tỉnh Lạng Sơn.

Một trong những công tác trọng tâm của BHXH tỉnh Lạng Sơn là giải quyết tốt chế độ chính sách cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Trong năm 2019, công tác xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ BHXH được thực hiện đúng quy định, đúng thời hạn với gần 7.200 lượt người hưởng chế độ BHXH (tăng 3,3% so với năm 2018); thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho hơn 1.065.300 lượt người (tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2018) với chi phí khoảng hơn 517,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác thông tin truyền thông cũng được đẩy mạnh và đem lại hiệu quả cao. Năm 2019 đã có 731 tin bài, 28 phóng sự phát thanh và 28 phóng sự truyền hình được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; việc truyền thông thông qua hình thức tổ chức đối thoại trực tiếp được tổ chức thường xuyên, rộng khắp với hơn 200 hội nghị tuyên truyền đối thoại với sự tham gia của khoảng 8.000 người tham dự, sau hội nghị phát triển được hơn 4.700 người tham gia BHXH tự nguyện và 9.300 người tham gia BHYT hộ gia đình… Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về chính sách BHXH, BHYT.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BHXH tỉnh Lạng Sơn cũng gặp phải nhiều khó khăn, thách thức như một số doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động, chậm nộp tiền hoặc nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp kéo dài; công tác quản lý quỹ BHYT của tỉnh gặp khó khăn do các cơ sở khám chữa bệnh công lập tiếp tục phải tự chủ về tài chính; UBND xã phường lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng chưa kịp thời dẫn đến cấp thẻ BHYT chậm…

Năm 2020, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2019, toàn thể cán bộ BHXH tỉnh Lạng Sơn quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị BHXH Việt Nam giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Theo baohiemxahoi.gov.vn

%d bloggers like this: