BHXH tỉnh Lạng Sơn: Khen thưởng đột xuất 03 đơn vị vượt chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện

Sáng 29/10/2019, Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn Đỗ Văn Khoan đã khen thưởng đột xuất cho 03 đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện là: BHXH thành phố Lạng Sơn, BHXH huyện Đình Lập và BHXH huyện Chi Lăng.

Tính đến hết tháng 9/2019, BHXH thành phố Lạng Sơn đã phát triển được 1.437 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 102,2% kế hoạch; BHXH huyện Đình Lập phát triển 675 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 108,4% kế hoạch; BHXH huyện Chi Lăng phát triển 652 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 100,5% kế hoạch.

Hiện, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 7.177 người, đạt 89,7%  kế hoạch được giao. Từ nay đến hết năm 2019, BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH Việt Nam giao./.

Theo baohiemxahoi.gov.vn

%d bloggers like this: