BHXH tỉnh Lai Châu triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 14/01, BHXH tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 nhằm đánh giá, tổng kết các kết quả năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Chi Lăng đã báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, hết năm 2019, toàn tỉnh có 441.370 người tham gia BHYT, tăng 6.561 người so với năm 2018, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 96% dân số; số người tham gia BHXH bắt buộc: 30.161 người, tăng 270 người so với năm 2018; BHXH tự nguyện: 2.009 người, tăng 1.118 người so với năm 2018, đạt 103% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp: 861.583 triệu đồng, đạt 102,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số nợ là 16 tỷ đồng, chiếm 0,92% số phải thu; giải quyết chế độ BHXH cho 6.377 lượt người; KCB BHYT cho cho 680.385 lượt; quản lý chi trả các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đảm bảo kịp thời, đúng quy định; quản lý tài chính đảm bảo đúng nguyên tắc, không để thất thoát trong quản lý và phân bổ ngân sách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn như: Một số doanh nghiệp sản xuất kém hiệu quả, thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc, hoặc chây ỳ không tham gia BHXH, BHYT cho người lao động; việc triển khai truyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới các xã vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn; một số Đại lý thu hoạt động chưa hiệu quả…

Tại hội nghị, Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ và lãnh đạo BHXH các huyện đã đưa ra nhiều vấn đề thảo luận từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện.

Nhân dịp này, BHXH tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Công chức, viên chức BHXH tỉnh Lai Châu nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”./.

Theo baohiemxahoi.gov.vn

%d bloggers like this: