BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Mới đây, BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Ban Lãnh đạo BHXH tỉnh và hơn 100 đại biểu đại diện cho công chức, viên chức BHXH toàn tỉnh.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2019; báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Kết quả cho thấy, năm 2019 với sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết, phấn đấu, thi đua vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập thể CBCCVC BHXH tỉnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tính đến hết năm 2019, tổng số người tham gia BHXH trên toàn tỉnh là 210.822 người, đạt 100,54% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, chiếm tỷ lệ  33,79% lực lượng lao động; cao hơn 0,75% chỉ tiêu UBND tỉnh giao tỉnh giao (33,04%). Số người tham gia BH thất nghiệp là 195.028 người, chiếm tỷ lệ 31,26% lực lượng lao động; cao hơn 0,66% chỉ tiêu UBND tỉnh giao (30,60%). Số người tham gia BHYT là 967.412 người, đạt 100,88% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,5% dân số, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao và cao hơn 0,4% chỉ tiêu Chính phủ giao (86,1%). Số thu vượt mức kế hoạch, đạt 101,87%; tăng 9,14% so với năm 2018. Số nợ chiếm tỷ lệ 1,95% so với kế hoạch thu.

Việc giải quyết các chế độ chính sách được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo. Trong năm, đã giải quyết các chế độ BHXH hàng tháng cho 18.709 người; các chế độ BHXH một lần cho 252.468 lượt người. Thanh toán cho hơn 3 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT (tăng 6,53% so với năm 2018) với số tiền hơn 841 tỷ đồng. Tăng cường rà soát, từng bước hoàn thiện dữ liệu người tham gia; tạo tiền đề cho việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung về BHXH, BHYT, tiến tới thực hiện quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử trong thời gian tới. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; công khai, minh bạch mọi hoạt động.

Bên cạnh đó, Chính quyền, tổ chức Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân đã hoàn thành và thực hiện tốt chức năng của mình; thường xuyên chăm lo đời sống và quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích của CBCCVC toàn cơ quan. Hội nghị cũng dành thời gian để cán bộ, viên chức thảo luận, đóng góp các ý kiến, kiến nghị.

Hội nghị đã công bố các quyết định về thi đua, khen thưởng của Giám đốc BHXH tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn và các đợt thi đua theo chuyên đề trong năm 2019.

Cũng tại Hội nghị, BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề “Công chức, viên chức BHXH tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020” đến toàn thể CBCCVC cơ quan./.

Theo baohiemxhoi.gov.vn

%d bloggers like this: