Chuyên mục: Tin tức

Khi nhà bảo hiểm sát cánh cùng khách hàng sau bão Damrey

Ngay sau khi bão số 12 tan, thậm chí ngay cả khi bão còn chưa tan, doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng thực hiện các công việc giám định, thu thập hồ sơ phục vụ cho công tác giám định

Chia sẻ kết quả nghiên cứu “Khảo sát việc sử dụng và thanh toán BHYT đối với thủy tinh thể nhân tạo”

Đó là tiêu đề Hội thảo do BHXH Việt Nam phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức sáng ngày 22/11, tại Hà Nội. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo dự và