Chuyên mục: Tin tức

Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2018

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Các quy định tại thông tư áp dụng từ

Bảo hiểm Bảo Việt ký hợp đồng hợp tác cùng MoMo

Ngày 1/2, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) đã ký hợp đồng hợp tác cùng MoMo. Với thoả thuận này, Bảo hiểm Bảo Việt đã trở thành công ty bảo hiểm đầu tiên ký kết