Daily Archives: January 27, 2013

Bảo hiểm trộm cắp

Mua bảo hiểm du lịch xin visa Đức 32 ngày

Câu hỏi 238: Bảo hiểm trộm cắp là gì? Trả lời: Bảo hiểm trộm cắp bao gồm hai loại: Bảo hiểm trộm cắp cho chủ căn hộ và bảo hiểm trộm cắp cho doanh nghiệp. Bảo hiểm trộm cắp cho

Bảo hiểm tiền

Mua bảo hiểm du lịch xin visa Đức 32 ngày

Câu hỏi 235: Đối tượng bảo hiểm trong bảo hiểm tiền là gì? Trả lời: Đối tượng bảo hiểm của các đơn bảo hiểm tiền đó chính là tiền giấy và tất cả các phương tiện thanh toán có giá

vinhomes ocean park