Tag Archives: bảo hiểm tài sản

Những vấn đề chung về bảo hiểm tài sản (tiếp)

Mua bảo hiểm du lịch xin visa Đức 32 ngày

Câu hỏi 112: Nghĩa vụ thực hiện các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất cho tài sản được bảo hiểm được quy định như thế nào? Trả lời: Điều 50, Luật KDBH quy định ng­ười được bảo hiểm

Những vấn đề chung về bảo hiểm tài sản

Mua bảo hiểm du lịch xin visa Đức 32 ngày

Câu hỏi 106: Thế nào là Hợp đồng bảo hiểm tài sản? Trả lời: Hợp đồng bảo hiểm tài sản là HĐBH có đối tượng bảo hiểm là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được

vinhomes ocean park