Tag Archives: bảo hiểm bảo việt

Bảo hiểm xin visa Châu Âu 2017

Bảo hiểm xin visa châu âu năm 2017 dành cho khách hàng xin visa Châu Âu để du lịch, du học, công tác, thăm thân… Do đó trước khi xin visa tại Đại sứ quán thì khách hàng cần chuẩn

Mất nhiều tiền không biết có xin được visa hay không?

Đây là câu mà 1 khách hàng thốt ra trong quá trình xin visa. Việc xin visa nhiều khi khách hàng sẽ phải tiêu tốn tài chính, chi phí và thời gian làm hồ sơ. Chính vì thế những người xin