Tag Archives: bảo hiểm bảo việt

Bảo hiểm du lịch quốc tế 2017

Bảo hiểm du lịch quốc tế là sản phẩm bảo hiểm dành cho khách hàng đi ra nước ngoài (quốc tế) để du lịch, du học, thăm thân hoặc công tác… Đây là sản phẩm bảo hiểm có hiệu lực

Bảo hiểm du lịch Châu Âu – Hợp lệ xin visa

Bảo hiểm du lịch châu âu là một trong những điều kiện cần thiết trong hồ sơ xin visa của khách hàng khi họ xin visa tại Đại sứ quán, đặc biệt là Đại sứ quán các nước thuộc khối