BẢO HIỂM XÂY DỰNG

Nghỉ việc giáp Tết âm lịch, có được hưởng tháng lương thứ 13?

Liên hệ: 0966.831.332 – 04.8582.8588

hoặc email: lienhebhbv@gmail.com

Để biết thêm chi tiết về bảo hiểm xây dựng