Daily Archives: January 25, 2013

Quy định riêng cho hợp đồng bảo hiểm tài sản

Mua bảo hiểm du lịch xin visa Đức 32 ngày

Câu hỏi 58. Tôi thuê một chiếc xe vận tải để kinh doanh trong thời hạn 5 năm. Tôi có nên mua bảo hiểm vật chất cho xe này không? Đối tượng và số tiền bảo hiểm hợp đồng bảo

Những quy định về hợp đồng bảo hiểm

Mua bảo hiểm du lịch xin visa Đức 32 ngày

Câu hỏi 35. Hợp đồng bảo hiểm là gì, Có bao nhiêu loại hợp đồng bảo hiểm? Trả lời: Hợp đồng bảo hiểm là căn cứ quan trọng quy định quyền và nghĩa vụ của DNBH và người tham gia