Tỷ lệ bao phủ BHYT của Hà Nội đạt 83,8% dân số

Ngày 5-4, Ban Chỉ đạo Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Báo cáo của BHXH Hà Nội cho thấy, năm 2017, toàn thành phố có hơn 6.325.000 người tham gia BHXH và BHYT, tăng 8,1% so với năm 2016. Thu BHXH, BHYT là 33.718,1 tỷ đồng, tăng hơn 4.297 tỷ đồng, đạt 100,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Năm 2017, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 83,8% dân số Thủ đô, vượt chỉ tiêu được giao.

Riêng trong 3 tháng đầu năm 2018, số thu BHXH, BHYT đạt 7.142 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2017. Đến nay, thành phố có trên 6,3 triệu thẻ BHYT, đạt 84% dân số Thủ đô…

Mặc dù kết quả tham gia BHXH, BHYT của các đối tượng tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng theo Cơ quan BHXH TP, vẫn tồn tại một số khó khăn trong công tác triển khai: Công tác phát triển đối tượng gặp trở ngại trong việc rà soát, thống kê các doanh nghiệp trên địa bàn, trong khi đó vẫn còn một số doanh nghiệp trốn đóng BHXH và BHYT cho lao động hoặc tham gia không đủ số lao động thực tế. Một số nhóm tỷ lệ tham gia BHYT thấp so với thực tế như: Khối doanh nghiệp tham gia gần 50%; còn 13 huyện, thị xã, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT dưới mức bình quân toàn thành phố, tập trung tại các huyện ngoại thành. Đối với sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2017-2018 tỷ lệ tham gia đạt 91,15%, một số nơi sinh viên, học sinh tham gia BHYT dưới 70%… Bên cạnh đó, còn tồn tại tình trạng một số cơ sở khám chữa bệnh chỉ định bệnh nhân vào điều trị rộng rãi, chỉ định sử dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm… quá mức so với tình trạng bệnh tật…

BHXH thành phố đề nghị UBND TP xem xét tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên ở khu vực ngoại thành khó khăn, từ mức 30% lên 50%; kiến nghị sửa đổi Luật BHYT cho phù hợp với thực tế…

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý ghi nhận những kết quả mà BHXH Thành phố Hà Nội đạt được trong năm 2017. Đồng thời, đề nghị BHXH Thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của BHXH, BHYT.

Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng tỷ lệ sử dụng BHYT của các khối doanh nghiệp, học sinh,, sinh viên; phân loại nợ BHXH, phối hợp với các ngành liên quan rà soát, đôn đốc công tác thu nợ…

Theo baohiemxahoi.gov.vn

%d bloggers like this:
vinhomes ocean park