Quy tắc bảo hiểm du lịch trong nước

Quy tắc

Bảo hiểm khách du lịch trong nước

I. Nguyên tắc chung

 Điều 1:

1.Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam (BAO VIET) nhận bảo hiểm cho những người đi tham quan, nghỉ mát, tắm biển, leo núi…hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam (dưới đây gọi là người được bảo hiểm) theo các điều khoản quy định trong quy tắc này.

2. Trường hợp người được bảo hiểm khảo sát, thám hiểm, biểu diễn nguy hiểm, đua xe, đua ngựa, đua thuyền, thi đấu có tính chất chuyên nghiệp các môn: bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván… chỉ được bảo hiểm với điều kiện đã nộp thêm phụ phí bảo hiểm cho BAO VIET theo quy định tại “Biểu phí và số tiền bảo hiểm”.

Điều 2: Người được bảo hiểm theo quy tắc này vẫn được tham gia và hưởng quyền lợi của các loại hình bảo hiểm khác.

II. Phạm vi bảo hiểm

 Điều 3: Phạm vi bảo hiểm bao gồm các rủi ro sau:

+ Chết, thương tật thân thể do tai nạn

Tai nạn được hiểu theo quy tắc này là do một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp và duy nhất làm cho người được bảo hiểm chết hoặc thương tật thân thể

+ Chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm.

+ Chết hoặc thương tật thân thể do người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

III. Không thuộc trách nhiệm của bảo hiểm

 Điều 4: BAO VIET không chịu trách nhiệm đối với rủi ro xẩy ra do những nguyên nhân trực tiếp sau đây:

1. Người được bảo hiểm cố ý vi phạm: Pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan du lịch, của chính quyền địa phương nơi du lịch.

2. Hành động cố ý của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp (là người được chỉ định nhận tiền bảo hiểm theo giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc di chúc hay theo pháp luật).

 3. Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy và các chất kích thích tương tự khác.

4. Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của y, bác sĩ điều trị.

 5. Chiến tranh.

IV. Hợp đồng bảo hiểm, hiệu lực bảo hiểm

Phí và số tiền bảo hiểm

Điều 5: Các hình thức bảo hiểm:

 1. Bảo hiểm chuyến:

+ Các tập thể có yêu cầu tham gia bảo hiểm chuyến, BAO VIET ký hợp đồng bảo hiểm với các tập thể kèm theo danh sách các cá nhân được bảo hiểm.

+ Trường hợp tham gia bảo hiểm cá nhân, BAO VIET cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng cá nhân

 Phí bảo hiểm do người tham gia bảo hiểm hoặc đại diện người tham gia bảo hiểm nộp cho BAO VIET khi ký hợp đồng bảo hiểm.

 Bảo hiểm có hiệu lực kể từ thời gian bắt đầu chuyến du lịch tại nơi xuất phát và kết thúc khi chuyến du lịch hoàn thành theo thời gian và địa điểm ghi trên Hợp đồng bảo hiểm.

2. Bảo hiểm tại khách sạn:

a) Trường hợp phí bảo hiểm được thu gộp cùng với tiền phòng ở khách sạn, hoá đơn thu tiền phòng có phần phí bảo hiểm được coi là bằng chứng đã tham gia bảo hiểm.

Bảo hiểm có hiệu lực kể từ thời điểm người được bảo hiểm người được bảo hiểm hoàn thành thủ tục nhận phòng tại khách sạn cho đến khi người được bảo hiểm làm xong thủ tục trả phòng.

b) Trường hợp cá nhân yêu cầu tham gia bảo hiểm tại khách sạn, BAO VIET cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng cá nhân sau khi đã nộp đủ phí bảo hiểm theo quy định.

 Bảo hiểm có hiệu lực kể từ thời điểm người được bảo hiểm hoàn thành thủ tục nhận phòng tại khách sạn co đến 12.00h ngày kết thúc bảo hiểm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm.

 3. Bảo hiểm tại điểm:

Trường hợp vé vào cửa khu du lịch có thu phí bảo hiểm được coi là hợp đồng bảo hiểm tại điểm.

Bảo hiểm có hiệu lực kể từ khi người được bảo hiểm qua cửa kiểm soát vé để vào khu du lịch và kết thúc ngay khi người được bảo hiểm ra khỏi cửa soát vé đó để trở về nơi cư trú.

Điều 6: Biểu phí và số tiền bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành cùng với Quy tắc này. Số tiền bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm tối đa của BAO VIET đối với người được bảo hiểm trong một vụ tai nạn.

Điều 7:

1) + Trường hợp xin gia hạn hợp đồng chuyến, người được bảo hiểm phải thông báo cho BAO VIET hoặc đại lý của BAO VIET nơi gần nhất biết., trước khi hết hạn đã ghi trên hợp đồng bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm không xin gia hạn hợp đồng hoặc không được BAO VIET chấp nhận gia hạn, thì bảo hiểm sẽ kết thúc như đã quy định tại điều 5 nói trên.

 + Nếu chuyến đi của người được bảo hiểm không thực hiện được đúng như dự định trong thời hạn bảo hiểm do gặp phải bão, lụt, hỏa hoạn, động đất hoặc đường xá, cầu cống, phương tiện chuyên chở bị hư hỏng thì thời hạn quy định trong hợp đồng bảo hiểm chuyến được tự động kéo dài cho đến khi hoàn thành chuyến đi mà không phải nộp thêm phí bảo hiểm. Tuy nhiên, thời hạn kéo dài này không được vượt quá 48 giờ. Nếu quá thời hạn này thì phải báo cho BAO VIET gần nhất biết để xét bảo hiểm tiếp, tính thêm phí bảo hiểm hoặc đình chỉ bảo hiểm, tùy từng trường hợp cụ thể.

+ Trường hợp người được bảo hiểm tự ý chấm dứt hành trình du lịch thì hiệu lực của bảo hiểm chuyến cũng kết thúc ngay tại thời điểm chấm dứt đó và BAO VIET không có trách nhiệm hoàn phí. 

2) Trường hợp xin gia hạn Giấy chứng nhận bảo hiểm tại khách sạn theo điều 5.2b, người được bảo hiểm phải nộp thêm phí bảo hiểm trước khi hết hạn đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 Điều 8: Trường hợp một trong hai bên đề nghị huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm phải thông báo cho bên kia trước 24h. Nếu hợp đồng được hai bên thoả thuận huỷ bỏ, phí bảo hiểm của thời hạn còn lại sẽ được hoàn trả 80% với điều kiện đến thời điểm đó, người được bảo hiểm chưa có lần nào được BAO VIET chấp nhận trả tiền bảo hiểm. 

V. Quyền lợi của người được bảo hiểm

 Điều 9:

+ Trường hợp người được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, BAO VIET sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 + Trường hợp người được bảo hiểm bị thương do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, BAO VIET trả tiền bảo hiểm theo quy định tại “Bảng trả tiền bảo hiểm” đính kèm theo Quy tắc này.

 Điều 10: Trường hợp người được bảo hiểm bị chết do ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, BAO VIET sẽ trả 50% số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều 11: Trường hợp người được bảo hiểm tham gia các loại bảo hiểm theo quy định tại điều 5 Quy tắc này sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo từng loại đã tham gia đó.

 Điều 12: Trường hợp trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, người được bảo hiểm bị chết hoặc vết thương trầm trọng hơn do hậu quả của tai nạn đó, BAO VIET sẽ trả phần chênh lệch còn lại giữa số tiền bảo hiểm phải trả cho từng trường hợp này voứi số tiền đã trả trước đó.

 Điều 13: Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo sự chỉ dẫn của cơ quan y tế, thì BAO VIET chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khoẻ bình thường được điều trị một cách hợp lý.

VI. Thủ tục trả tiền bảo hiểm

 Điều 14: Khi rủi ro được bảo hiểm xẩy ra, người được bảo hiểm hoặc đại diện người được bảo hiểm cần phải:

 + Thông báo ngay cho BAO VIET gần nhất hoặc khách sạn hay tổ chức du lịch trong vòng 24 h

 + Thực hiện những chỉ dẫn của BAO VIET, khách sạn hoặc tổ chức du lịch.

 Điều 15: Khi yêu cầu BAO VIET trả tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc đại diện của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho BAO VIET các chứng từ sau đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm trị khỏi hoặc chết, nhưng không quá 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn

+ Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm

+ Hợp đồng bảo hiểm và bản sao danh sách người được bảo hiểm, hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc vé vào cửa có bảo hiểm

+ Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan du lịch, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn.

+ Xác nhận của cơ quan y tế (giấy ra viện,  phiếu điều trị và các giấy tờ liên quan đến việc điều trị tai nạn.

+ Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp chết).

+ Trường hợp người được bảo hiểm uỷ quyền cho người khác đến nhận tiền bảo hiểm phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

 Điều 16:

 + Số tiền bảo hiểm được trả cho người được bảo hiểm hoặc người được người được bảo hiểm uỷ quyền. Trường hợp người được bảo hiểm bị chết thì người thừa kế hợp pháp được nhận số tiền đó.

+ Trường hợp không có người thừa kế hợp pháp nhận tiền bảo hiểm, BAO VIET thanh toán chi phí cho cơ quan hoặc các nhân nào đã đứng ra tổ chức chôn cất cho người ddược bảo hiểm nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm đã quy định tại các điều 9.1, 10 và 12 của Quy tắc này.

Điều 17: Trường hợp người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp không trung thực trong việc thực hiện các điều quy định trong Quy tắc này, BAO VIET có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm tuỳ theo mức độ vi phạm.

Điều 18: BAO VIET có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 19: Thời hạn người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp khiếu nại BAO VIET về việc trả tiền bảo hiểm là 6 tháng, kể từ ngày người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp nhận được giấy thông báo kết quả giải quyết của BAO VIET. Quá thời hạn trên, mọi khiếu nại đều không còn giá trị.

VII. Giải quyết tranh chấp

 Điều 20: Mọi tranh chấp có liên quan đến Quy tắc bảo hiểm này, nếu các bên không giải quyết được bằng thương lượng, sẽ được đưa ra tòa án nhân dân nơi người được bảo hiểm cư trú để giải quyết./

Biểu phí và số tiền bảo hiểm

Khách du lịch trong nước

1.Số tiền bảo hiểm (STBH)

Tuỳ theo sự lựa chọn từ 1.000.000đ đến 10.000.000đ

2. Phí bảo hiểm:

 + Khách du lịch tham gia bảo hiểm chuyến hoặc ở khách sạn, nhà khách (quy định tại điều 5.1,2 chương VI của Quy tắc) 0,015%/Số tiền bảo hiểm/người/ngày

 Khách du lịch chỉ tham gia bảo hiểm ở các khu vực du lịch (theo quy định tại điều 5.3 chương IV của quy tắc:

+ Có tắm biển, leo núi hoặc đi thuyền trên sông: 0,010%/STBH/lượt người.

 + Ngoài trường hợp a nói trên 0,005%/STBH/lượt người.

 Phụ phí: Đối tượng quy định tại điều 1.3 chương 1 của Quy tắc: 0,1%/STBH/người/cuộc thi đấu/ngày.

Bảo hiểm du lịch – Bảo Hiểm Bảo Việt

%d bloggers like this:
vinhomes ocean park