Quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ KCB BHYT

Là một trong những nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tại Hội nghị Giao ban thực hiện chính sách BHYT năm 2018 khu vực phía Bắc.

Như tin đã đưa, sau Hội nghị Giao ban thực hiện chính sách BHYT khu vực phía Nam vừa được tổ chức tại TP.HCM, trong 03 ngày 5 – 7/6/2018, Hội nghị khu vực phía Bắc được tổ chức tại TP. Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có: Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh; Phó Tổng Giám đốc BHXH Phạm Lương Sơn; lãnh đạo đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố, đại biểu là cán bộ thực hiện chính sách BHYT khu vực phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, năm 2017, công tác thực hiện chính sách BHYT đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao, trong đó nhiều địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT đến năm 2020 tiến tới BHYT toàn dân, đáp ứng được yêu cầu KCB, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT. Tuy nhiên, công tác thực hiện chính sách BHYT nói chung; KCB BHYT nói riêng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Việc thực hiện công tác BHYT ở địa phương còn nhiều bất cập, tồn tại, chi phí KCB BHYT tăng cao.

Đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHYT năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Phó trưởng ban Phụ trách, Ban Chính sách Y tế Lê Văn Phúc cho biết, trongnăm 2017, sự phối hợp giữa cơ quan tổ chức thực hiện (BHXH Việt Nam) và cơ quan xây dựng chính sách (Bộ Y tế) đã được nâng lên một bước. Cơ quan BHXH đã khẳng định được vai trò trong phối hợp xây dựng chính sách, đặc biệt là sửa đổi Nghị định 105, Thông tư số 37 và các văn bản quy phạm pháp luật khác. BHXH Việt Nam cũng nhận được sự ủng hộ rất mạnh mẽ từ phía Bộ Tài chính khi đề xuất các chính sách liên quan đến phát triển bền vững quỹ BHYT, quản lý chi KCB BHYT tiết kiệm, hiệu quả. Về phía các địa phương, các cấp chính quyền, đặc biệt là Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều thay đổi trong nhận thức về chính sách BHYT, thường xuyên quan tâm chỉ đạo để nâng cao độ bao phủ BHYT và ổn định quỹ trên địa bàn. Thể hiện rõ nhất là rất nhiều tỉnh, Ủy ban nhân dân đã ban hành Quyết định giao kinh phí KCB BHYT năm 2018 cho các cơ sở KCB theo Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg. Việc giao kinh phí này góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan BHXH, Sở Y tế và cơ sở KCB trong quản lý và sử dụng quỹ KCB BHYT.

Tính đến ngày 31/12/2017, số đối tượng tham gia BHYT là 79,9 triệu người, tăng khoảng 4 triệu người so với năm 2016, đạt tỷ lệ 100,1% so với kế hoạch Chính phủ giao và tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 85,6%. Tất cả các địa phương đều đạt và vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg. Tính đến hết tháng 3, số đối tượng tham gia BHYT là 80,6% triệu người, tăng 0,7 triệu người so với năm 2017, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86% trong đó có 27 tỉnh, thành phố tỷ lệ bao phủ dưới 85% dân số.

Năm 2017, số cơ sở y tế mới tham gia KCB BHYT là 189 cơ sở. Năm 2017 có 168 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT tăng 14% so với năm 2016. Trong đó, số lượt KCB ngoại trú là 152,8 triệu lượt tăng 15% và số lượt KCB nội trú là 15,3 triệu lượt tăng 9% so với năm 2016. Số chi KCB BHYT tăng thêm 30% so với năm 2016. Năm 2016 tần suất KCB là 1.9 lượt khám/thẻ/năm; năm 2017 là 2.1; trong đó tần suất KCB nội trú năm 2017 tăng 0.01 lượt.

Trong 04 tháng đầu năm 2018, có 53.065 nghìn lượt KCB (chiếm 31,5% số lượt tham năm 2017) với số chi KCB là 28.783,9 tỷ đồng, chiếm 32% dự toán Chính phủ giao. BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp như đẩy mạnh số người tham gia BHYT trên cơ sở nguồn quỹ được sử dụng; thường xuyên báo cáo với UBND tỉnh về tình hình sử dụng quỹ BHYT và đề xuất các giải pháp kiểm soát chi phí KCB, năng ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT…

Tính từ đầu năm đến ngày 27/5/2018, có 12.290 cơ sở khám, chữa bệnh đã thực hiện kết nối dữ liệu KCB BHYT trên Hệ thống, đạt tỷ lệ 97,4%, tỷ lệ dữ liệu gửi đúng ngày đạt 55,8 %, tăng 17,8 % so với cả năm 2017. Tuy nhiên, việc mã hóa danh mục dùng chung tại một số tỉnh/thành phố còn chậm ảnh hưởng nhiều đến kết quả giám định tự động hồ sơ đề nghị thanh toán của các cơ sở KCB; nhiều cơ sở KCB cập nhật chi phí không đúng ngày y lệnh, cập nhật vào ngày bệnh nhân ra viện, thậm chí sau ngày bệnh nhân ra viện; gửi dữ liệu thiếu hoặc không đầy đủ, không đúng quy định tại bộ mã danh mục dùng chung như thiếu/sai mã bệnh, mã khoa, thiếu mã bác sĩ, sai mã danh mục kỹ thuật…

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đề nghị, lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố cần thường xuyên báo cáo, tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND về các giải pháp phát triển BHYT, quản lý sử dụng hiệu quả quỹ KCB; tăng cường chỉ đạo công tác giám định;phối hợp với Ngành Y tế kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia BHYT và tiếp cận với các dịch vụ khám, chữa bệnh. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát công tác khám, chữa bệnh BHYT. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách pháp luật BHYT theo hướng thực hiện đa dạng các loại hình truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, Hội nghị là cơ hội để những người làm công tác BHYT trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực tiễn từ đó đưa ra được những giải pháp trong triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu và mục tiêu đề ra.

Tại hội nghị, BHXH các tỉnh, thành phố cũng đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, đưa ra những khó khăn, thách thức và giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao./.

Theo baohiemxahoi.gov.vn

%d bloggers like this:
vinhomes ocean park