Bảo hiểm du lịch Châu Âu, Schengen

Bảo hiểm du lịch châu âu xin visa Schengen là sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt dành cho khách hàng sang Châu Âu và xin visa. Đây là sản phẩm bảo hiểm dùng để đi ra nước ngoài và có hiệu lực tại nước ngoài. Ngoài ra bảo hiểm còn góp phần quan trọng cho quá trình xin visa của khách hàng. Do vậy đối với những ai chuẩn bị xin visa Schengen thì sớm liên hệ tới Bảo Hiểm Bảo Việt để làm bảo hiểm một cách tốt nhất.

Vì sao bảo hiểm du lịch châu âu lại quan trọng đến vậy?

Bảo hiểm từ khi ra đời đã thể hiện tính nhân văn cao cả của nó. Đó là san sẻ rủi ro của cộng đồng cho nhau. Người không rủi ro san sẻ cho người rủi ro ít. Người ít rủi ro san sẻ cho người rủi ro nhiều. Và sản phẩm bảo hiểm du lịch châu âu cũng là để chi trả y tế và những rủi ro không mong muốn trong quá trình khách hàng ở Châu Âu. Đó có thể là những rủi ro liên quan đến y tế và phải điều trị, khắc phục ở bên Châu Âu. Đó có thể là những rủi ro về hành lý tư trang, đồ dùng cá nhân trong quá trình ở nước ngoài… Rủi ro nào cũng làm ảnh hưởng đến tinh thần và ít nhiều ảnh hưởng đến tài chính của khách hàng. Chính vì thế việc mua bảo hiểm là để hạn chế và phòng ngừa những mất mát do những rủi ro đó mang lại.

bảo hiểm du lịch Châu Âu

Mặt khác, trong quá trình khách hàng xin visa tại Đại sứ quán thì sẽ được yêu cầu cần phải có bảo hiểm du lịch châu âu để hoàn tất hồ sơ xin visa của mình. Đây là một trong những điều kiện bắt buộc đối với những ai xin visa. Và như thế khách hàng sẽ cần phải chuẩn bị đầy đủ thông tin để mua bảo hiểm một cách nhanh chóng và kịp thời.

Xem thêm: Tư vấn mua bảo hiểm du lịch Châu Âu để xin visa

Thông tin mua bảo hiểm du lịch châu âu bao gồm những gì?

Để làm bảo hiểm thì tất nhiên khách hàng sẽ phải chuẩn bị các thông tin để làm. Các thông tin này bao gồm thông tin cá nhân, thông tin chuyến đi và thông tin của gói bảo hiểm như sau:

  • Họ và tên:
  • Ngày sinh:
  • Số hộ chiếu:
  • Ngày bắt đầu và kết thúc bảo hiểm:
  • Chương trình bảo hiểm tham gia:

Để làm bảo hiểm du lịch châu âu một cách tốt nhất, khách hàng có thể liên hệ theo số điện thoại hotline 0966 831 332 để được tư vấn miễn phí, đầy đủ, chính xác và kịp thời để làm hồ sơ xin visa cho mình.

%d bloggers like this:
vinhomes ocean park