Daily Archives: January 27, 2013

Hỏi đáp về bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Mua bảo hiểm du lịch xin visa Đức 32 ngày

Câu hỏi 231: Đối tượng bảo hiểm trong bảo hiểm gián đoạn kinh doanh là gì? Trả lời: Đối tượng của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, chính là những thiệt hại về lợi nhuận và các chi phí cố

Hỏi đáp thiệt hại vật chất xe cơ giới

Mua bảo hiểm du lịch xin visa Đức 32 ngày

Câu hỏi 223: Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới áp dụng cho những đối tượng bảo hiểm nào? Trả lời: Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới (còn gọi là bảo hiểm thân xe) có

vinhomes ocean park