Daily Archives: January 26, 2013

Bảo hiểm TNDS trong hoạt động xây dựng

Mua bảo hiểm du lịch xin visa Đức 32 ngày

Câu hỏi 297: Đối tượng bảo hiểm trong bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư­ vấn đầu tư và xây dựng? Có sự khác biệt với loại sản phẩm bảo hiểm bồi thường trách nhiệm nghề nghiệp của kiến trúc

Bảo hiểm TNDS của hãng kinh doanh vận tải hàng không

Mua bảo hiểm du lịch xin visa Đức 32 ngày

Câuhỏi 292: Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của các Hãng hàng không đối với thiệt hại của hành khách và người thứ ba khác ? Trả lời:     Việc xác định trách nhiệm bồi thường của các hãng

vinhomes ocean park