Daily Archives: January 26, 2013

Bảo hiểm TNDS của một số loại bảo hiểm khách

Mua bảo hiểm du lịch xin visa Đức 32 ngày

Câu hỏi 311:  ThÕ nµo lµ bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm ? Trả lời –   Theo quy định của pháp luật liên quan, người tiêu dùng có quyền đòi bồi hoàn, bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ

Bảo hiểm TNDS của chủ doanh nghiệp xây dựng đối với lao động

Mua bảo hiểm du lịch xin visa Đức 32 ngày

Câu hỏi 306:  Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm trách nhiệm bồi thường cho người lao động? Có sự khác nhau giữa bảo hiểm bồi thường cho người lao động và bảo hiểm trách nhiệm của ng­ười chủ sử

vinhomes ocean park